Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Kwekerijen Boonen- v.d. Heijden B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Nieuws

Meer nieuwsberichten »

Job alert!

01 - 01 - 2019

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een: Meewerkend voorman (m/v) 40 uur per...

'Vitelia Vitaal'

24 - 01 - 2019

Wij zijn erg trots op het artikel dat in "Vitelia Vitaal" is verschenen. Een artikel wat meer...